Služby

Ošetrenia a orez stromov

Rizikové výruby

Štiepkovanie konárov

Frézovanie pňov

Práce s vysokozdvižnými plošinami

Starostlivosť o zeleň

Vykonávame

01

Spilovanie, ošetrovanie a opilovanie stromov aj v rizikových podmienkach

02

Práca s horolezeckou technikou a vysokozdvižnými plošinami

03

Poradenstvo v starostlivosti o stromy, hodnotenie zdravia a rizík stromov

04

Dynamické a statické istenia koruny stromov

05

Výsadba stromov a zelene

06

Klčovanie kríkových porastov

07

Likvidácia drevného odpadu drtením

08

Čistenie pozemkov

09

Príprava stavebných pozemkov

10

Frézovanie pňov

11

Vŕtanie studní hydrovrtom

Copyright © 2016 SpilStrom. All rights reserved | Design by W3layouts | web by Filip Minár