Kto sme

Sme členmi ISA ARBOR

Sme spoločnosť s dobrým menom, profesionálnym prístupom, dlhoročnými odbornými znalosťami a skúsenosťami zo zahraničia ponúkajúca komplexné riešenia v oblasti arboristiky a starostlivosti o zeleň.

Čo znamená Arboristika a kto je arborista?

Arboristika je vedný odbor zaoberajúci sa štúdiou, ošetrovaním, komplexnou špeciálnou starostlivosťou a kultiváciou jednotlivých stromov, kríkov a iných drevnatých rastlín vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách, mestách, parkoch a priestranstvách s častou návštevnosťou ludí.

Arborista je odborník v oblasti drevín rastúcich v zastavaných oblastiach vyhľadávaný práve pre špeciálne zásahy na drevinách. Pre arboristické práce sú vzhľadom na rozmanitosť zásahov potrebné odborné znalosti hlavne z dendrológie, fyziológie, mechaniky, znalosť zákonov, platných technických noriem a bezpečnosti práce. Typickou náplňou práce je poradenstvo výberu vhodného druhu stromu, prevádzanie výsadby, odborného rezu, stabilizačných opatrení a rizikových výrubov stromov.
Úlohou arboristu je odporučiť zákazníkovi najvhodnejšie riešenie pre konkrétny strom tak aby bola zachovaná jeho spoločenská hodnota bez následného ohrozenia zdravia osôb a majetku nachádzajúcich sa v jeho okolí.

Prečo si vybrať práve nás

 

Profesionálny prístup pri riešení vašich požiadaviek.

 

Odborná znalosť platných noriem a pravidelné školenia pre zvyšovanie kvality ponúkaných služieb.

 

Disponujeme technikou pre komplexnosť služieb čo šetrí váš čas.

 

Naši pracovníci majú všetky potrebné legislatívne povolenia pre výkon prác.

 

Dlhoročné skúsenosti získané u nás a v zahraničí.

 

Mnoho stálych spokojných zákazníkov.

Referencie

BMTI SK s.r.o. STRABAG Remarkplast Slovakia s.r.o.
Chirana T. Injecta a.s. MIPP SK s.r.o. AGF spol. s.r.o.
VRAMON spol.s.r.o ROS s.r.o. RADIOLAN spol s.r.o.
CHEMSTAR s.r.o. HRman s.r.o. KONGSBERG AUTOMOTIVE s.r.o.
Air Products Slovakia s.r.o. MERAX s.r.o. UNIMONT s.r.o.
Ján Juhás Hostinec Lucia Dajan - Daniela Jančeková Park Topoľčianky
Lesy Slovenskej Republiky Správa štátnych a hmotných rezerv SR Slovenská poľnohospodárska univerzita
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie Mesto Vráble Obec Žitavce
Obec Lúčnica nad Žitavou Obec Lula Obec Tajná
Obec Michal nad Žitavou Obec Podhájska Obec Veľká Lehota
Obec Radava Mesto Nové Zámky Obec Obyce
Mnoho ďalších súkromných osôb

Copyright © 2016 SpilStrom. All rights reserved | Design by W3layouts | web by Filip Minár